Numerologi

nummerbilde

Er du fornøyd med livet ditt? Dine resultater? Dine relasjoner? Gleder du deg til hver ny dag? Rett og slett føler at livet ditt leves i harmoni og balanse….
Eller har du det mer slik at du har mange drømmer og lengsler som ikke har gått i oppfyllelse? Støy i dine relasjoner? Lite energi? Smerter og sykdom? Dersom du kan svare ja på et eller flere av de siste spørsmålene så kan årsaken ligge i de vibrasjoner du har i livet ditt og som kommer fra dine navnetall. Hvis du ønsker en endring i livet så kan et numerologisk navnbytte være noe for deg. Men først litt mer om numerologien.

Hva er numerologi?
Numerologi er en av universets lover, nemlig loven om vibrasjoner. Den kan enklest forklares med at alt i universet vibrerer på en bestemt frekvens/vibrasjon, og som tiltrekker omstendigheter, begivenheter, mennesker og situasjoner som passer til den samme frekvensen. I numerologien har de ulike tallverdier sin egen forklaring. Vi vibrerer alle ut fra vår egen innerste kjerne / vår essens, som er fødselsdatoen vår, og utfra våre navn.

For deg som person handler numerologien om hvilke vibrasjoner du har i ditt liv og hvordan de kommer til uttrykk. Tallene fra din fødselsdato utgjør din essens eller grunn-vibrasjon, og den kan selvsagt aldri forandres. Den representerer dermed en vibrasjonsmessig kjerne som du alltid vil ha med deg. I tillegg til din essens har du dine navnevibrasjoner, som har påvirkning på hvordan din essens kommer til uttrykk. Navnevibrasjonene kan være harmoniske og støttende i forhold til din essens, eller de kan være uharmoniske slik at de tiltrekker mindre heldige begivenheter, mennesker og situasjoner. Vibrasjonene har også betydning for den fysiske kroppen/helsa vår. De aller fleste som ikke har skiftet navn numerologisk har uharmoniske vibrasjoner i større eller mindre grad.

Får du lyst til å høre mer om dette? I så fall er kanskje en numerologisk analyse av dine essenstall samt dine navnevibrasjoner noe for deg. Det kan kaste lys over situasjoner i livet som du stadig opplever uten at du helt skjønner hvorfor. Og om du så ønsker å gjøre noe med dine utfordringer så kan du vurdere om et navneskifte er noe for deg. Ved å bytte navn etter en numerologisk sesjon vil dine vibrasjoner bli balansert slik at de støtter best mulig opp om dine essenstall….for å få harmoni og glede inn som en hovedingrediens i livet.

Er numerologisk navnebytte et «quick fix»?

Nei, numerologisk navnebytte er ikke et «quick fix». Men numerologien gir svar på årsaken til mange av de forskjellige problemer du har møtt i ditt liv. For eksempel kan et numeroskop med tunge vibrasjoner gi utslag i et liv som føles som å kjempe i oppoverbakke eller et liv fylt av kamper eller drama. Ved å endre navn og dermed fjerne de tunge vibrasjoner endres også måten du reagerer på i tilsvarende situasjoner og du vil tiltrekke nye omstendigheter….som om en ny retning i livet åpnes opp. Endringen fra de gamle vibrasjoner til de nye er en gradvis prosess der både kropp og sinn skal følge med.

I forbindelse med navneendringen gjennomgår vi det som kalles en utrensningsfase. Den varer i ca 8 måneder og dreier seg om at de gamle, tunge vibrasjonene kommer til overflaten for så å gi slipp. Det er «ting» man kjenner fra tidligere som kommer opp fordi de ligger i deg allerede. Dvs at det ikke kommer helt nye ting som du aldri har opplevd. Men i utrensningen kan det komme opp forsterket, altså mer intenst enn hva du tidligere har opplevd. Det skal renses ut på alle plan i livet: både fysisk, følelsesmessig og i våre relasjoner. All utrensing er bra i den forstand at det dreier seg om å gi slipp på det som ikke tjener oss lenger for at vi skal komme mer og mer i kontakt med våre egne følelser og behov….og finne indre ro og balanse. I forbindelse med utrensning kan det være bra å ta kjærlig vare på seg selv. Alt som dukker opp i løpet av de 8 månedene kan tas inn i kategorien «utrensning» uten at man trenger å analysere opp og ned hva det dreier seg om. I forbindelse med utrensning kan det være støttende med behandlinger i form av BioResonans (jobber med vibrasjoner og frekvenser for å løse opp «gamle blokkeringer» som ligger i systemet), healing og coaching….noe jeg kan hjelpe med. Andre behandlinger kan også være aktuelle, alt etter hva som kjennes rett for deg. Det å lytte til kroppens signaler og behov samt sette ned tempoet og få nok søvn kan også være veldig bra i prosessen.

Dersom dette høres spennende ut så ta kontakt for å høre mer. En telefonsamtale kan være veldig avklarende

Er du «salderingspost» i eget liv?

Er du salderingspost i eget liv?

Med det mener jeg at du setter andre sine behov foran dine egne. For damer vil det ofte si å ha det så travelt med å gjøre vårt beste for barn / mann / jobb at vi glemmer ut oss selv og våre egne behov. Noe som kanskje resulterer i lite energi og / eller helseproblemer. At dagene går som på autopilot for å få unna alt som «må» gjøres.

Hvordan hadde det vært å prioritere deg selv og dine behov først? Og samtidig vite at det også vil ha en positiv innvirkning på de du er glad i.  Det handler om å fylle på deg selv slik at du har overskudd og energi i hverdagen. Det kan sammenlignes med å skulle gi noe av et tomt beger kontra et som er fullt. Det som kommer ut av det fulle begeret er mye mer attraktivt enn de dråpene som kommer fra et tomt beger.

Hvis du gjør det du alltid har gjort så vil du få samme resultat som du alltid har fått

Så da er spørsmålet om du er klar til å gjøre ting annerledes? Se ting på en litt annen måte? Jeg har selv vært gjennom dette og deler med glede av mine verktøy og erfaringer for å få mer glede og overskudd inn i livet.

Fordi du fortjener det!

Handling gir forvandling

Er du salderingspost i eget liv?

Med det mener jeg at du setter andre sine behov foran dine egne. For damer vil det ofte si å ha det så travelt med å gjøre vårt beste for barn / mann / jobb at vi glemmer ut oss selv og våre egne behov. Noe som kanskje resulterer i lite energi og / eller helseproblemer. At dagene går som på autopilot for å få unna alt som "må" gjøres.

Hvordan hadde det vært å prioritere deg selv og dine behov først? Og samtidig vite at det vil ha en positiv innvirkning på de du er glad i :-) Det handler om å fylle på deg selv slik at du har overskudd og energi i hverdagen. Det kan sammenlignes med å skulle gi noe av et tomt beger kontra et som er fullt. Det som kommer ut av det fulle begeret er mye mer attraktivt enn de dråpene som kommer fra et tomt beger.

Hvis du gjør det du alltid har gjort så vil du få samme resultat som du alltid har fått

Så da er spørsmålet om du er klar til å gjøre ting annerledes? Se ting på en litt annen måte? Jeg har selv vært gjennom dette og deler med glede av mine verktøy og erfaringer for å få mer glede og overskudd inn i livet.

Fordi du fortjener det!

Handling gir forvandling

Er du din egen beste venn – eller din verste kritiker?

HVIS DU BEHANDLET DINE VENNER SLIK DU BEHANDLER DEG SELV, HVOR MANGE VENNER VILLE DU HATT?

Jeg har tidligere skrevet om tankene og følelsenes påvirkning på kroppen. Det kan enkelt oppsummeres slik:

Tanker –> Følelser –> Cellene våre

Med det mener jeg at tankene våre skaper følelser som igjen påvirker den fysiske kroppen ned på cellenivå. Ut fra det kan vi si at hva vi tenker har stor innvirkning på både hvordan vi føler oss/humør/ sinnsstemning  (glede, sinne, depresjon, takknemlighet, stress etc) og på den fysiske kroppen (hva skjer i cellene, smerter, energinivå etc)

Hoveddelen av tankene våre skjer «i bakgrunnen» og går på autopilot. Disse tankene er skapt utfra gamle mønster, dvs utfra de erfaringer vi har med oss fra livet vårt. Er du klar over hvordan du «snakker» til deg selv i tankene?  Ett mønster som veldig mange har er en tendens til å stadig kritisere seg selv, enten det er ting de gjør, sier, ikke gjør som de burde gjort etc. Listen er lang hvis vi tenker etter. Er vi like kritiske mot andre, f.eks vennene våre? Eller er vi mer oppmuntrende mot venner enn vi er mot oss selv?

Et spørsmål til deg selv for å sjekke hvordan det er i ditt liv: Hvis du behandlet dine venner slik du behandler deg selv – hvor mange venner ville du hatt?

Jeg håper at svaret er mange. Dessverre er det slik at for veldig mange vil svaret være at de ville hatt få eller ingen venner fordi den indre kritikeren deres er veldig aktiv.

Det er ett forhold i livet som vi vil ha så lenge vi lever, og det er forholdet til oss selv.

Hvis den indre kritikeren har hatt overtak og fått lov å kjøre på autopilot er det kanskje på tide å ta kontroll over den og starte prosessen med heller å bli sin egen beste venn.

Hvordan skal man klare å være sin beste venn dersom kritikeren går på autopilot? Først og fremst med å bli mer bevisst på tankene våre og gripe tak i de kritiske tankene når de kommer. Da kan man spørre seg selv om kritikken faktisk stemmer? Ville man gitt den kritikken til en venn dersom vennen var i samme situasjon? Kan man heller finne noe positivt å tenke om situasjonen? Hva er du god på? Finn din egen tilnærming til dette – og vær klar over at det krever trening, trening og atter trening. For kritikeren har lang erfaring og vil stadig prøve å komme tilbake igjen. Men jo mer du trener på å stoppe kritikeren og jo mer erfaring du får, jo enklere blir det. Ikke gi opp om du har «tilbakefall», bare fortsett i riktig retning. Etter hvert som kritikeren får mindre spillerom vil du merke økt livsglede.

Hvordan kan du være din beste venn? Her er noen forslag:

– Ta kjærlig vare på deg selv med å snakke pent til deg selv / tenke positive tanker om deg selv.

– Sett av tid til å gjøre ting du liker

– Ta kjærlig vare på deg selv med nok næring, bevegelse og søvn

– Tenk på hva du er takknemlig for i stedet for å ha fokus på ting du mangler. Legg merke til alle de små tingene i hverdagen

– Si nei dersom du mener nei, og ikke ja fordi du tror andre forventer det

– Gi deg selv rom for å feile og lære av dine feil. Det finnes egentlig ikke feil, bare erfaringer

Husk at du er den viktigste personen i ditt liv. Når du tar vare på deg selv har det positiv effekt på de rundt deg <3

Lykke til med å være din beste venn <3

din egen beste venn

Livslykke – hva er det for deg?

Er livet ditt fylt av latter og glede? Sprudler du av energi og overskudd?

Eller ønsker du forandring på en eller flere områder?

– Føle deg mer levende, glad og entusiastisk
– Mer energi / overskudd
– Mer glede
– Bedre helse
– Bedre relasjoner (familie, venner, kolleger)
– Komme ut av tidsklemma
– Mindre stress
– Mer tid til deg selv og det som gir deg glede
– Jobbmessige endringer
– Å lære redskaper for å få mer ut av livet
– Endre fokus
– Mindre smerter

Er du klar til å gjøre endringer i livet ditt? I så kan jeg hjelpe deg med å endre perspektiv og tanker slik at du får en bedre hverdag med mer glede og bedre helse.

Er du klar til å gjøre noe nytt?
Er du klar til å gjøre noe nytt?

Følelsenes innvirkning på kroppen

Tanker og følelser

I den alternative tenkingen er tilstanden til den fysiske kroppen en refleksjon av hvordan sinnet har det. Med det mener jeg at fysisk sykdom er et tegn på at noe inne i oss ikke har det bra / ikke er i balanse.

Selvsagt virker også ernæring, fysisk aktivitet, røyking, alkohol, stress etc inn på den fysiske kroppen, men problemer relatert til det kan ikke ta all skyld for fysisk sykdom.

Hvordan virker følelsene inn på kroppens funksjoner?

Forskere har oppdaget følgende sammenheng: tankene vi tenker gir opphav til følelser som igjen setter i gang biokjemiske reaksjoner i kroppen. De biokjemiske reaksjonene påvirker både PH-verdien og hormonbalansen.

En del av vårt nervesystem, det autonome nervesystemet, styres ikke av viljen. Det autonome nervesystemet består av to deler; det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet. Det sympatiske systemet skal aktiveres når vi står i farefulle situasjoner. Det kan sette kroppen i høyeste beredskap og stimulere binyrene til å skille ut adrenalin, noradrenalin og kortison (stresshormonet).

Det parasympatiske nervesystemet fungerer totalt motsatt og gir oss ro og avspenning. Vi trenger begge disse systemene, og det er viktig å finne balanse mellom dem. Dessverre er det slik i vårt samfunn at mange opplever følelsesmessig stress over lengre tid. Det fører til at beredskapssystemet settes i gang og at kroppen konstant opprettholder kortisolproduksjonen.

Utfra dette er det ikke vanskelig å skjønne at man faktisk kan tenke seg syk. Det positive er at man har ett valg i forhold til hvordan / hva man tenker og fokuserer på. På samme måte som negative tanker og følelser har en negativ innvirkning på helsa vår så har positive tanker og følelser en positiv innvirkning på helsa og biokjemien vår.

Hvordan påvirkes så følelsene våre av våre tankemønstre?

De fleste mennesker går gjennom dagen uten å tenke over hva som gleder dem og gir dem positive følelser – tankene / følelsene går gjerne på autopilot. Ting som skjer som vi opplever som positive gjør at vi føler oss vel. Når det skjer ting som vi oppfatter som negative så får vi negative følelser så som tristhet, sinne, frustrasjon etc.

Når tankene og følelsene får gå på autopilot så styrer de ytre hendelsene livet vårt. Hvis vi blir klar over denne sammenhengen og blir bevisste på våre tanker og følelser så vil vi innse at vi faktisk selv kan påvirke våre tanker og følelser og dermed også hvordan vi har det.

«For tingene er ikke gode eller onde i seg selv, de blir hva mine tanker gjør dem til»

«Enten du tror du kan,  eller tror du ikke kan, så har du rett.»

Da vil jeg ønske deg en bevisst dag videre – med positivt fokus 😉

 

imagesUJFFGKJ6